پرینت

معرفی مرکز

این مرکز از سال 1388 تحت عنوان گروه آموزش های تخصصی أرگ فعالیت های علمی آموزشی خود را آغاز و در سال 1393 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تحت عنوان تعاونی خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی أرگ دانش بهر شرق به شماره ثبت 54024 به ثبت رسید.

هدف از راه اندازی این مرکز ، ایجاد قطب علمی متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی برتر ونخبه جهت رسیدگی به امور و نیازهای تحقیقاتی ، پژوهشی و آموزشی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه است.

از جمله اهداف و چشم انداز های مجموعه می توان به موارد ده گانه زیر اشاره نمود:

    1- ایجاد پایگاهی جهت جذب، معرفی و حمایت از ایده ها، اختراعات و ابتکارات.

2- حمایت از امور تحقیقاتی و پژوهشی در قالب حمایت از چاپ مقالات و کتب درسی یا غیر درسی

3- همکاری علمی و تجهیزاتی با مراکز و موسسات آموزشی در راستای برگزاری هرچه بهتر دوره های آموزش نرم افزاری یا غیر نرم افزاری

4- مشاوره، راهنمایی و هدایت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه و یا دانشجویان.

5- تقویت سطح توانمندی های فارغ التحصیلان دانشگاهی به منظور آمادگی جهت ورود به بازار کار.

6- مشارکت در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، سخنرانی ها و مسابقات دانش آموزی و دانشجویی.

7- استفاده از توان بالقوه فارغ التحصیلان دانشگاهی در به ثمر رساندن اهداف مذکور.

8- راه اندازی اتاق فکر به منظور طرح ایده های نو و هم اندیشی بین رشته ای.

9- معرفی و آموزش نیازهای بازار کار به فارغ التحصیلان و نیز معرفی فارغ التحصیلان توانمند به بازار کار.

   10 - برگزاری دوره های کمک آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به سفارش ارگان ها، مراکز و موسسات آموزشی دایر.