پرینت

هیئت مؤسس

این مرکز به عنوان یک تشکیلات خودگردان دانشجویی با سرمایه گذاری اولیه آقایان مهندس امیررضا گلکاریان، مهندس بهروز باقرزاده صفاریان و مهندس مصطفی والی زاده اردلان و همکاری علمی شمار زیادی از فارغ التحصیلان نخبه و ممتاز دانشگاه های معتبر سراسر کشور و مشاوره و حمایت های معنوی اساتید برجسته دانشگاهی و خصوصا اساتید دانشگاه های معتبر سطح شهر مشهد مقدس در سال 1393 به ثبت رسید و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.